top of page
Web kleur 10cm breed.jpg

Over Stichting Schubertiade

Stichting Schubertiade zet zich in voor de authentieke uitvoering van de liedkunst van Franz Schubert. Ze is opgericht op 30 april 2019 en volgt de Code  Cultural  Governance voor transparant en goed bestuur. De Stichting heeft Jasper Schweppe benoemd als directeur en artistiek leider.

Bestuursleden

Maaike Koffeman, voorzitter
Joram Nauta, penningmeester

Wiebe Brouwer, secretaris
 

Comité van aanbeveling

Ton Koopman, dirigent, organist, klavecinist en oudemuziekspecialist
Max van Egmond, zanger, oudemuziekspecialist
Leo Samama, musicoloog, Schubertkenner

KvK-nummer 74703609

RSIN 859998186

IBAN NL83 RABO 0341 9445 13

RSIN 859998186

ANBI-status

De Stichting heeft de status van Culturele ANBI. Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen. Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven). Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.
 
Adres

H. Roland Holststraat 23

8023CG Zwolle

tel. 06-51160936


Email info@schubertiade.nl

Nieuwsbrief de Stichting brengt enkele malen per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Klik hier voor het archief en voor abonneren.

Doelstelling

Stichting Schubertiade heeft ten doel de muzikale culturele ontwikkeling van mensen te bevorderen door de werken van grote klassieke componisten onder de aandacht te brengen. De nadruk ligt daarbij op het werk van Franz Schubert. De Stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:
- het opnemen en uitbrengen van de werken van componisten;
- het organiseren van concerten;
- het geven van voorlichting/educatie over de (werken van) componisten van klassieke muziek;
- het samenwerken met andere (culturele) instellingen en het onderhouden van contacten met organisaties die een gelijksoortig doel nastreven;
- het verwerven van subsidies, donaties en fondsen.


De Stichting beoogt een (culturele) algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk.
 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting streeft ernaar de opdrachtnemers een redelijke vergoeding te kunnen betalen die voldoet aan de Code Fair Practice.

Toegekende subsidies

De Stichting heeft een subsidie toegekend gekregen van de Gemeente Zwolle voor twee concerten in de Stadkamer in Zwolle (Winterreise, 3 december 2019 en Die schöne Müllerin, 18 april 2020). De concertregistratie van Schwanengesang in november 2020 is gerealiseerd met steun van het het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Voor de activiteiten in seizoen 2021-2022 ontving de Stichting een subsidie van het August Fentener van Vlissingen Fonds en voor seizoen 2022-2023 een bijdrage van de Gemeente Zwolle.

bottom of page