top of page
Web kleur 10cm breed.jpg

Steun Stichting Schubertiade

ADOPTEER EEN LIED

 

Stichting Schubertiade verzorgt nieuwe opnames van alle zeshonderd liederen van Franz Schubert, uitgevoerd op authentieke wijze en begeleid op originele Weense fortepiano’s. Dit werk berust op gedegen musicologisch onderzoek en vormt daarom een waardevolle aanvulling op het bestaande muziekaanbod. 

Het opnemen van alle liederen zal naar verwachting zo’n zeven jaar in beslag nemen. Voor financiering van de opnames zoekt Stichting Schubertiade mensen die het project willen ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld een specifiek lied adopteren en de kosten van die specifieke opname sponsoren. De kostprijs per lied is berekend op €300.  

Stichting Schubertiade heeft een Culturele ANBI-status. Dat betekent dat uw gift voor 125% aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. 

Hoe kunt u ons steunen?

Voor rechtstreekse donaties aan de Stichting kunt u een bedrag naar keuze overmaken naar NL83 RABO 0341 9445 13 t.n.v. Stichting Schubertiade, o.v.v. 'donatie'.

Wanneer u ervoor kiest een specifiek lied te adopteren, kunt u dat melden via een email aan info@schubertiade.nl. Geef daarbij s.v.p. of u uw naam vermeld wilt zien bij de opname die u hebt gesponsord.

Bij een donatie vanaf  €50 ontvangt u van ons de CD Schwanengesang.

CD Schwanengesang.jpg
bottom of page